Աշխարհիկության մասին:

Հայաստանի Աշխարհիկ և Մարդասիրական Միություն

Աշխարհիկությունը մի սկզբունք է, որը ներառում է երկու հիմնարար պնդում: Առաջին պնդումն է, որ պետությունը պետք է  կրոնական հաստատություններից անջատ լինի: Երկրորդը՝ տարբեր կրոնների և հավատալիքների տեր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև:

Կրոնի բաժանումը պետությունից

Պետությունից կրոնի բաժանումը աշխարհիկության հիմքն է: Դա երաշխավորում է պետության գործերին կրոնական խմբերի չմիջամտելը, և ապահովում է կրոնական գործերում պետության չեզոքությունը:

Աշխարհիկությունը պաշտպանում է և՛ հավատացյալներին, և՛ հավատք չունեցողներին

Աշխարհիկության նպատակն է հաստատել և պաշտպանել կրոնական հավատի ազատությունն ու դրա արտահայտումը բոլոր քաղաքացիների համար: Աշխարհիկության իմաստը կրոնական հավատքի մակարդակը նվազեցնելը չէ. իմաստն է երաշխավորել մտքի ու բանականության ազատության կիրառումը հավատացյալների և ոչ հավատացյալների համար հավասարապես:

Կրոնական ազատություն

Աշխարհիկության նպատակն է կրոնական և այլ հավատալիքների կատարյալ ազատությունը, և այն պաշտպանում է կրոնական հավատալիքը ցուցադրելու իրավունքը այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ գործընթացը անհամաչափորեն չի ընդհարվում այլոց իրավունքների և ազատությունների հետ: Աշխարհիկությունը երաշխավորում է մշտական համաչափություն (1) անհատների կրոնական ազատության և (2) անհատների՝ կրոնից ազատ լինելու իրավունքների միջև:

View original post 353 more words

Advertisements